DB_LOGO_2023_WHITE.svg

EVENTS. LIFESTYLE. MEDIA.

Politie Beëindigt Etnisch Profileren bij Willekeurige Controles

In een stap naar meer rechtvaardigheid en gelijkheid heeft de Nederlandse politie aangekondigd dat afkomst geen rol meer mag spelen bij willekeurige controles. Dit besluit is genomen in reactie op een rechterlijk oordeel uit 2023, waarin de Koninklijke Marechaussee werd beschuldigd van discriminerende praktijken. De rechter concludeerde dat de marechaussee individuen beoordeelde op basis van hun uiterlijk, wat resulteerde in ongerechtvaardigde controles op basis van etniciteit en uiterlijk.

De politie hoopt door dit nieuwe beleid te voorkomen dat dezelfde fouten worden gemaakt als die welke aan het licht kwamen tijdens het juridische proces tegen de marechaussee. Het verbod op etnisch profileren zal worden geïmplementeerd als onderdeel van de werkinstructie van de politie, met als doel om gelijke behandeling van burgers ongeacht hun afkomst te waarborgen.

Het besluit van de politie staat in schril contrast met de houding van de marechaussee, aangezien laatstgenoemde organisatie nog geen wijzigingen heeft aangebracht in haar werkinstructie na de rechterlijke uitspraak. In tegenstelling tot de politie, ontbreekt een expliciet verbod op etnisch profileren in de werkinstructie van de marechaussee, wat suggereert dat er weinig vooruitgang is geboekt naar een meer inclusieve en rechtvaardige benadering van wetshandhaving.

Het feit dat de politie actie onderneemt om etnisch profileren aan te pakken, is een positieve stap richting het herstellen van vertrouwen en het bevorderen van gelijkheid binnen de rechtshandhaving. Het is echter ook duidelijk dat er nog werk aan de winkel is om ervoor te zorgen dat deze principes worden nageleefd in alle takken van de wetshandhaving. Burgers en belanghebbenden zullen nauwlettend in de gaten houden hoe deze nieuwe maatregelen worden geïmplementeerd en of ze daadwerkelijk leiden tot een einde aan etnisch profileren bij willekeurige controles.

 

< TERUG NAAR

Deel dit artikel met je vrienden